L’Associacionisme obrer: Sindicats i Societats Corals

Enllaços a aquesta entrada
Al∙legoria del moviment obrer.
Fullet de commemoració de la fundació
de l’Associació de Teixidors de
Barcelona. [10 de maig de 854].
Autor: No identificat.
   ANC1‐T-244‐72.
Codi Doc ANC@ula 4382
Aquest dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer a Catalunya en ple procés d'industrialització: el sindicalisme i les societats corals de J. A. Clavé.

Es planteja com una petita activitat de recerca i anàlisi de fonts primàries i secundàries que permet aprofundir en la presa de consciència de classe dels obrers i el sorgiment dels primers sindicats d’ofici, veient la transformació dels gremis als sindicats. També es treballa una forma d’associacionisme de tipus més cultural: les corals obreres.

Finalment, es proposa l'elaboració d'un text de conclusions sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de formació, així com les diferents estratègies que segueixen per defensar els seus drets.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 5è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

Les condicions de vida de la classe obrera a la Barcelona del XIX

Enllaços a aquesta entrada
Nomenament d’I.  Cerdà per
 formar part d’una comissió
d’obrers [4 de juliol de 1855]
ANC1‐244‐T-72.
Codi doc ANC@ula 4383
En la Barcelona del primer terç del segle XIX, al compàs de la industrialització, va sorgir una nova classe social.
•Quina era aquesta nova classe social?
•Quines eren les seves condicions de vida?
•Quins eren els principals problemes als que s’enfrontaven?
Per donar resposta a aquestes preguntes, en primer terme, es fonamenten els conceptes de classe social, classe obrera i artesanat. A continuació es proposa l'anàlisi crítica d'unes fonts primàries i de dades estadístiques que permetran aprofundir en el coneixement de la Barcelona del XIX i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya


El còlera de 1854

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l’Auca del Còlera. [1855].
Autor no identificat. ANC1-160-N-745.
Codi doc ANC@ula 4414
El dossier aprofundeix en les problemàtiques demogràfiques, urbanístiques i socials de la ciutat de Barcelona  a través l’epidèmia del còlera de 1854.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 3er. element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

Tombem les muralles !!

Enllaços a aquesta entrada
Plànol de  la ciutat de Barcelona. 1840, 
publicat en el Manual del viajero en
Barcelona, Impremta de F. Oliva, 
Barcelona: 1840. 
A mitjans del XIX, amb la industrialització, Barcelona creix atapeïda dins de muralles i els obrers hi viuen en condicions precàries. 

Per als obrers, l'enderrocament de les muralles serà una de les primeres fites en l'assoliment dels seus drets. Moltes veus s'alcen des de diferents sectors, a favor i en contra. 

  • Com es va donar el procés?
  • Quina és la idea de ciutat que s'imposa?
  • Quin rol hi té Ildefons Cerdà?

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a segon element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"


La industrialització a la Barcelona del segle XIX

Enllaços a aquesta entrada
Comptes de la venda
 de la fàbrica de Joan
 Fabrega i Pere Caum.
1802.
ANC1‐769‐T‐703.
Codi doc ANC@ula 4398
Les activitats presentades en aquest dossier permeten realitzar una aproximació a les característiques que va adquirir la industrialització a Barcelona al segle XIX.

Es treballa a partir documents d'arxiu, fonts bibliogràfiques i estadístiques, posant èmfasi en el treball sistemàtic i crític de les fonts com a procediment fonamental en la investigació històrica.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO (CCSS) i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o com a primer element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya" que es publicarà en breu


Els Fets de maig de 1937 a Barcelona. Visions d'un conflicte

Enllaços a aquesta entradaFotografia: Barricades als "Fets de Maig".
 [3-5 de maig de 1937]. Autor: Brangulí. 
ANC1-42-N-34822.
 Codi doc  ANC@ula 4333C

Què va passar en els coneguts com a Fets de maig de 1937?

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), es van produir problemàtiques i conflictes diversos, fruit de la mateixa evolució bèl·lica, de la presència  de forces variades en cadascun dels bàndols, dels projectes que aquestes tenien, del context internacional, etc


Els Fets de maig, són un episodi que permet abordar algunes d'aquestes problemàtiques que es van viure en el sí del bàndol republicà.

Es proposa una recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest conflicte, incidint en el context en què s’origina.

     
Orientacions didàctiques

Activitats (formulari)

La incorporació del vot de les dones. La Segona República Espanyola (1931-1939) fa efectiu el sufragi universal

Enllaços a aquesta entrada


Cua per exercir el vot a les eleccions 
de diputats a les Corts de la República
[19 de novembre de 1933]
Autor: Josep Maria Sagarra i Plana

Com es va assolir el vot femení a Espanya?

La incorporació del vot de les dones va representar un dels canvis fonamentals que es van donar durant la Segona República en relació a l'assoliment dels drets dels ciutadans.

Es proposa una petita recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest procés, incidint en el context en què s’origina, així com els obstacles i resistències que troba, i les conseqüències que se’n deriven.

     
Orientacions didàctiques

Activitats (formulari)

La Guerra de Cuba (III): la Guerra d'Independència (1895-1898). Visions des de la Metròpoli

Enllaços a aquesta entrada


Pseudo-auca satírica de 
16 vinyetes sobre la 
Guerra d’Independència 
de Cuba (1895-1898)
[el 17 d’agost de 1895 a 
“La Campana de Gràcia”, 
Barcelona]
Autor: No identificat.

Es presenta la tercera i última d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta proposta, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra d'Independència (1895-1898). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte. S'observaran les conseqüències de la guerra i la independència de Cuba.

Es posa especial èmfasi en analitzar la guerra a través del contrast de visions diferents amb tres auques i les memòries d'un jove soldat català mobilitzat.  


 
Orientacions didàctiques

Activitats (formulari)

La Guerra de Cuba (II): la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). Anàlisi d'un conflicte

Enllaços a aquesta entrada


Auca dels principals 
episodis de la Guerra 
dels Deu Anys a Cuba 
(1868-1878). [1869?]
Autor: No identificat 
(impremta Antoni Bosch, 
Barcelona)

Es presenta la segona d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

En aquesta segona activitat, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte, posant especial èmfasi en analitzar la guerra a través de la visió que arribava a la premsa peninsular amb l'estudi d'una auca.

Així mateix, s'analitzarà la guerra com un "conflicte", havent-se de completar un esquema interpretatiu que ha de resumir les causes, els sectors enfrontats, l'evolució, etc.., del conflicte. 

 
Orientacions didàctiques

Activitats (formulari)


La Guerra de Cuba (I): La Colònia. Economia, societat i política de la Cuba colonial

Enllaços a aquesta entrada
Escrit de la "Liga de Productores 
del Principado de Cataluña"
 en  relació a la reforma 
aranzelària amb l'illa 
de Cuba. [23.05.1895].  
ANC1-1114-T-1242
Es presenta la primera d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

La Guerra de Cuba va ser un conflicte en el que es van dirimir els interessos dels cubans i els de la metròpoli. El seu estudi ens aporta claus fonamentals per comprendre la Història Contemporània de Cuba, d'Espanya i de Catalunya, així com dels processos imperialistes i colonials a nivell general.

En aquesta primera activitat, s'estudiarà l'estructura econòmica, social i política de la Cuba colonial, des del seu descobriment pels europeus fins a finals del segle XIX. L'objectiu és que l'alumnat disposi dels elements necessaris per comprendre les causes estructurals que van dur a la Guerra d'Independència. S'estudiaran les posicions polítiques dels diferents sectors econòmics a través de l'anàlisi crític de fonts primàries. Veurem, també, quina va ser la participació dels catalans en l’activitat econòmica i política de l’illa.  

En resum, veurem com s’estructurava la societat i l’economia de la Cuba colonial, quedant-nos a les portes del procés independentista cubà.


Orientacions didàctiques

Activitats (formulari)

En breu, es publicaran les següents propostes que aprofundeixen en el conflicte i la seva anàlisi.


El descobriment d'Amèrica. Entre la història i la llegenda.

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l’auca El descubrimiento
de América
. [
ca.1920].
Autor: no identificat.
ANC1-160-N-815.
Codi doc ANC@ula 4331

El “descobriment” d’Amèrica ha estat considerat un dels fets més importants de la Història.

Com s’ha construït el relat que ens explica aquells esdeveniments? Fins a quin punt correspon a un discurs basat científicament o a la construcció d’una llegenda? I si és així, amb quina finalitat?

Es proposa una aproximació a la història del Descobriment d’Amèrica i a la figura de Cristòfor Colom, a través de l’anàlisi del discurs històric des d’un posicionament crític.


► Orientacions didàctiques

► Activitats (formulari)Nova col·lecció de materials

Enllaços a aquesta entrada


El Servei Didàctic de l'ANC inicia una nova col·lecció de materials amb l'objectiu de sintetitzar de manera gràfica els procediments que impliquen l'observació i l'anàlisi de fonts d'arxiu

El format de pòster permet tenir-lo exposat a l'aula, com a referent, per als alumnes que elaboren projectes i treballs que incorporen les fonts


Investigar per escriure. "La Divisón Azul". 1941-1943

Enllaços a aquesta entrada
Tombes de dos soldats espanyols de

 "La División Azul". 

Autor No identificat.  ANC1-555-N-541. 
Codi doc ANC@ula 4320 
Es proposa un treball d’indagació per esbrinar el significat de la fotografia i la presentació dels resultats en un article de la revista escolar
  
Amb aquestes activitats es treballen objectius curriculars relacionats amb el coneixement de la Segona Guerra Mundial i del Franquisme,  així com competències relacionades amb la recerca, especialment pel que fa a l’anàlisi de fonts i l’assoliment de la mentalitat crítica.


► Activitats 
► Activitats (formulari)

La guerra del Rif (1920-1926)

Enllaços a aquesta entrada
Aproximació a la comprensió del conflicte i a la política colonial duta a terme per Espanya a partir de l'experiència de Joaquim Ventalló, un soldat que va combatre a la Guerra del Rif


Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)

Republicans espanyols a França

Enllaços a aquesta entrada
Dossier de treball adreçat a l'alumnat de quart curs d'ESO i Batxillerat, que conté documents en català, castellà i francès relacionats amb el tema de la participació dels refugiats a la resistència francesa.

Es presenta com una petita recerca organitzada a partir del treball col·laboratiu en què hi participa tot el grup classe, amb activitats de diferents nivells i tipologies per facilitar el tractament de la diversitat.

Es promou l'assoliment de la metodologia d'anàlisi dels documents i s'introdueix l'alumnat en la recerca històrica, aportant diversos instruments per a la localització i l'anàlisi de les fonts.

Dossier en català
Dossier en français


Refugiats ahir i avui

Enllaços a aquesta entrada
Refugiats caminant per la via del
 tren prop de Budapest. 2015.
Autor: Freedom House
L’alumnat aprofundeix en el fenomen dels refugiats estudiant un col·lectiu actual i el cas dels refugiats de la Guerra Civil espanyola, a través de la informació que obté amb la consulta de diverses fonts secundàries i l'observació i l'anàlisi de fonts fotogràfiques.

4rt ESO:
Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)


6è de Primària:  
► Orientacions didàctiques
► ActivitatsLa Batalla de l'Ebre. Un testimoni de la Guerra Civil espanyola (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada

 Grup de combatents republicans travessant 
un pont sobre el riu Ebre, 1938
      Autor: No identificat
       ANC1-555-N-196. 
        Codi doc ANC@ula: 4258
A partir de la vivència testimonial d’un participant a la Batalla de l’Ebre i la contrastació de la informació amb altres fonts, tant primàries com secundàries, l'alumnat podrà conèixer i reconstruir uns fets determinats a la Història.

Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)El món del treball. Anàlisi connotativa d'una imatge

Enllaços a aquesta entrada
  
    Personal de la fàbrica de Cera Domingo
        Mata [1910-1915].
      Autor: Brangulí
       ANC1-42-N-6955. 
        Codi doc ANC@ula:  3120


Proposta didàctica formada per diverses activitats  que permeten iniciar-se en l'anàlisi connotativa les fonts fotogràfiques. És a dir, aprendre a interpretar les imatges i analitzar-les per tal d’assolir el significat que es manifesta de forma simbòlica i que es capta de forma subjectiva.

Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)


Què és un arxiu?

Enllaços a aquesta entrada

 Nena observant un àlbum familiar
Morguefile. Charmaine725.
El guió de desenvolupament de l'activitat permet al mestre/a la mestra realitzar una activitat guiada mitjançant les orientacions didàctiques i les imatges de suport. L'objectiu és donar a conèixer què és un arxiu, què és un document i la importància de la seva conservació i restauració.


Ajudem Madrid! El fenomen dels refugiats durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada


"Ayuda a Madrid". 
Ministeri de Propaganda. [1937].
ANC 1-1-T-7433. 
Codi doc ANC@ula:  1072
El dossier didàctic es compon d'un conjunt d'activitats per aprofundir en l’origen dels primers desplaçaments produïts durant la Guerra Civil espanyola. 

Aquests es donen com a conseqüència de l’evacuació de Madrid durant els bombardejos a la ciutat, on les autoritats republicanes intenten forçar la sortida de la població. Madrid es converteix en un símbol de resistència al feixisme, “cal salvar Madrid”.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)


El valor del Romànic

Enllaços a aquesta entrada
Pintura de l’absis de
l’església de Sant Climent de
Taüll. 
The Yorck Project: 10.000
Meisterwerke der Malerei.
DVD-ROM, 2002.
ISBN 3936122202.
Distributed by
DIRECTMEDIA
Publishing GmbH.
Les pintures murals romàniques de Catalunya acabaven gairebé de ser catalogades quan un conjunt de col·leccionistes estrangers van iniciar accions per comprar-les i endur-se-les del país.  
Des de la Junta de Museus de Catalunya es van dur a terme diferents estratègies per salvaguardar-les i que no sortissin del territori;  però, per què eren tant valuoses?Salvem les pintures murals romàniques!

Enllaços a aquesta entrada
Croquis de les pintures de
Sant Climent de Taüll.

ANC1-715-N-2281.
Codi doc. ANC@ula: 4169
Quin procediment es va seguir per l’arrencament de les pintures murals romàniques?

Quina problemàtica es va originar?

Amb aquesta proposta s'apofundeix amb la tècnica emprada en un procediment d'urgència per aconseguir evitar la venda de les pintures a l'estranger.El dilema de l'Strappo

Enllaços a aquesta entrada
Pintures de l’església 
de Santa Maria del Mur. 
ANC1-715-N-2281. 
Codi doc. ANC@ula: 4165

Arrencar les pintures murals romàniques era realment el millor sistema per conservar-les?

Mitjançant l’estudi d’un dels documents que formà part de l’expedient de la Junta de Museus , l’alumnat exercita la seva capacitat d’argumentació; a l’hora que aprofundeix en un fet cabdal en la història de la salvaguarda del patrimoni artístic català

Les fonts de la història. Les fonts primàries i les fonts secundàries

Enllaços a aquesta entrada
Foto: Òscar Martínez.
ANC-Arxiu de Gestió
La present proposta didàctica pretén realitzar una aproximació a les fonts de la història i la seva classificació en fonts primàries i secundàries a partir del seu anàlisi en diverses activitats elaborades amb documents d'arxiu.
► Activitats (CS Ensenyament Primari)
► Activitats (CS Ensenyament Primari) form.


Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada
Nens fent cua per recollir la llet 
distribuïda pel centre assistencial 
Hospital  Colònies Estrangeres.
Barcelona, [1936-1937]
Autor: No identificat. 
Referència: ANC1-1-N-4970. 

Es proposa una aproximació al fenomen dels refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola  a partir de l’anàlisi d’imatges d’arxiu i amb un plantejament de treball cooperatiuLa Batalla de l'Ou

Enllaços a aquesta entrada
Cartell per a la promoció de la 
Campanya de la Batalla de l'Ou. 
Maig de 1937
Autor: No identificat. 
ANC1-1-T-1110.
Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació als problemes alimentaris de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) a partir de la Batalla de l'Ou, una acció empresa per la Generalitat de Catalunya per intentar garantir l'abastament a tota la població. 
Les activitats que es plantegen inclouen l'anàlisi de fonts primàries i fonts secundàries.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)
 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________