L’Associacionisme obrer: Sindicats i Societats Corals

Enllaços a aquesta entrada
Al∙legoria del moviment obrer.
Fullet de commemoració de la fundació
de l’Associació de Teixidors de
Barcelona. [10 de maig de 854].
Autor: No identificat.
   ANC1‐T-244‐72.
Codi Doc ANC@ula 4382
Aquest dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer a Catalunya en ple procés d'industrialització: el sindicalisme i les societats corals de J. A. Clavé.

Es planteja com una petita activitat de recerca i anàlisi de fonts primàries i secundàries que permet aprofundir en la presa de consciència de classe dels obrers i el sorgiment dels primers sindicats d’ofici, veient la transformació dels gremis als sindicats. També es treballa una forma d’associacionisme de tipus més cultural: les corals obreres.

Finalment, es proposa l'elaboració d'un text de conclusions sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de formació, així com les diferents estratègies que segueixen per defensar els seus drets.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 5è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

Les condicions de vida de la classe obrera a la Barcelona del XIX

Enllaços a aquesta entrada
Nomenament d’I.  Cerdà per
 formar part d’una comissió
d’obrers [4 de juliol de 1855]
ANC1‐244‐T-72.
Codi doc ANC@ula 4383
En la Barcelona del primer terç del segle XIX, al compàs de la industrialització, va sorgir una nova classe social.
•Quina era aquesta nova classe social?
•Quines eren les seves condicions de vida?
•Quins eren els principals problemes als que s’enfrontaven?
Per donar resposta a aquestes preguntes, en primer terme, es fonamenten els conceptes de classe social, classe obrera i artesanat. A continuació es proposa l'anàlisi crítica d'unes fonts primàries i de dades estadístiques que permetran aprofundir en el coneixement de la Barcelona del XIX i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya


El còlera de 1854

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l’Auca del Còlera. [1855].
Autor no identificat. ANC1-160-N-745.
Codi doc ANC@ula 4414
El dossier aprofundeix en les problemàtiques demogràfiques, urbanístiques i socials de la ciutat de Barcelona  a través l’epidèmia del còlera de 1854.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 3er. element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

Tombem les muralles !!

Enllaços a aquesta entrada
Plànol de  la ciutat de Barcelona. 1840, 
publicat en el Manual del viajero en
Barcelona, Impremta de F. Oliva, 
Barcelona: 1840. 
A mitjans del XIX, amb la industrialització, Barcelona creix atapeïda dins de muralles i els obrers hi viuen en condicions precàries. 

Per als obrers, l'enderrocament de les muralles serà una de les primeres fites en l'assoliment dels seus drets. Moltes veus s'alcen des de diferents sectors, a favor i en contra. 

  • Com es va donar el procés?
  • Quina és la idea de ciutat que s'imposa?
  • Quin rol hi té Ildefons Cerdà?

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a segon element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"


La industrialització a la Barcelona del segle XIX

Enllaços a aquesta entrada
Comptes de la venda
 de la fàbrica de Joan
 Fabrega i Pere Caum.
1802.
ANC1‐769‐T‐703.
Codi doc ANC@ula 4398
Les activitats presentades en aquest dossier permeten realitzar una aproximació a les característiques que va adquirir la industrialització a Barcelona al segle XIX.

Es treballa a partir documents d'arxiu, fonts bibliogràfiques i estadístiques, posant èmfasi en el treball sistemàtic i crític de les fonts com a procediment fonamental en la investigació històrica.

Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO (CCSS) i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o com a primer element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya" que es publicarà en breu


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________