Exposicions

Llibertat! Fontserè i el cartellisme compromès (1931-1939)

Arxiu Nacional de Catalunya
7 de'abril al 19 de maig de 2017 

En el marc de la commemoració del Centenari de Carles Fontserè, l’Arxiu Nacional de Catalunya ha organitzat una mostra en què es presenten els cartells d‘aquest artista en l’època de la Guerra Civil espanyola, contextualitzada a través de les seves pròpies memòries i altres documents que ens permeten aprofundir en el coneixement de l’època i en l’evolució del cartellisme en tant que gènere artístic.

Des de la vessant de l’ensenyament de la història i les ciències socials, el potencial didàctic de la mostra rau en la possibilitar de ser abordada des de diferents mirades, facilitant el desenvolupament d’un treball competencial, ja que permet incidir en la metodologia de treball de l’investigador i aprofundir en la idea de la història com a procés d’interpretació i en el discurs històric en tant que argumentació basada en evidències, al mateix temps que fa present la necessitat de reivindicar la memòria històrica com un element de justícia i reparació.

Proposta didàctica 

  • Interrogació de la imatge (nivell 1). Educació Primària (Cicle superior).
  • Interrogació de la imatge (nivell 2). ESO (4rt curs)
  • El cartell com a font històrica. L’art al servei de la propaganda. ESO (4rt curs) i Batxillerat (1er i 2on curs)
  • Anàlisi de l’exposició en tant que font secundària Batxillerat (1er i 2on curs)


Materials didàctics de l'exposició

Tallers vinculats a l'exposició
  • Observació i anàlisi de fonts d'imatge (Ensenyament Primari, ESO i Batxillerat)
  • El cartell com a font històrica (ESO i Batxillerat)

Visites guiades

S'ofereixen visites guiades per a grups escolars 


Per més informació i concertació de visites o tallers, poseu-vos en contacte amb el Servei Didàctic de l'ANC a través del correu electrònic sdidactic_anc.cultura@gencat.cat 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________