Materials de suport

A continuació us presentem un conjunt d'instruments que us facilitaran l'observació i anàlisi de documents d'arxiu i altres fonts, en el context d'una recerca.


QUÈ ÉS UN ARXIU ?

COM ES FA UNA RECERCA?

QÜESTIONEM LES FONTS 
Les fonts ens aporten informació, tant directa com indirectament, si els sabem plantejar les preguntes correctes. 

PÒSTERS

FITXES DE TREBALL

Es presenten en format formulari, de manera que permeten l'escriptura en els diferents camps d'observació.

Documents textuals

Documents d'imatge
    Exemples de fitxes d'observació d'imatge en el marc d'una investigació
Fitxa d'observació d'imatge com a obra d'art
Altres fonts

Orientacions per elaborar un text:

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________